Klasy z edycji 2014/2015

 • Klasa IIA
  Liczba uczniów: 18
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Joanna Kędzierska

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Krzysztof Błażejów

  Opis klasy:
  Klasa Ia liczy 19 uczniów, w tym 10 dziewczynek i 9 chłopców.Grupa zdyscyplinowana, chętna do podejmowania działań na rzecz podnoszenia własnych umiejętności. Wszyscy uczniowie tej klasy  z  zaangażowaniem uczestniczą w programie "Mały Mistrz" i innych przedsięwzięciach szkolnych.

  W roku szkolnym 2015/2016 klasa II a  liczy 18 uczniów. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia w ramach programu " Mały Mistrz". Z dużym zaangażowaniem starają się podnosić swoje umiejetności sportowe. Odnoszą sukcesy na zawodach sportowych.
 • Klasa IIB
  Liczba uczniów: 20
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Anna Łyczek

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Paweł Łuczka

  Opis klasy:
  Klasa I b- 12 dziewczynek i 8 chłopców.Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych . Chętnie przystępują do zdobywania nowych sprawności. 
 • Klasa IIC
  Liczba uczniów: 16
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Elżbieta Bogacz

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Paweł Łuczka

  Opis klasy:
  Klasa Ic - 12 dziewczynek, 4 chłopców. To dzieci, które zaczęły naukę w klasie pierwszej w wieku 6 lat. Chętnie uczestniczą  w zajęciach sportowych, które dają im możliwość zaspokojenia tak ważnej dla ich wieku potrzeby ruchu. Wytrwale wykonują dane ćwiczenia, uczestniczą w zabawach, rywalizują w zespołach. Z dużym zaangażowaniem i wielką radością zdobywają dane sprawności.
 • Klasa IID
  Liczba uczniów: 18
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Lucyna Grzenkowicz

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Jadwiga Lipska

  Opis klasy:
  Większość grupy stanowią dzieci sześcioletnie (14osób). W klasie jest 8 dziewczynek i 10 chłopców. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych ,spacerach,wycieczkach.Z ochotą przystępują do zdobywania sprawności pomimo napotykanych utrudnień.