Klasy z edycji 2015/2016

 • Klasa IA
  Liczba uczniów: 17
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Paulina Domagała

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Michał Rogowski