Klasy z edycji 2015/2016

 • Klasa IA
  Liczba uczniów: 11
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Alina Sypek

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Bogdan Mokrzycki

  Opis klasy:
  Klasa pierwsza liczy ośmiu chłopców i trzy dziewczynki.Dzieci na początku roku szkolnego zostały zapoznane z programem małego mistrza i   z zapałem i wielkim  zainteresowaniem biorą udział w ćwiczeniach sprawnościowych. Dzieci zostały zważone, zmierzone  oraz otrzymały legitymacje.
  Galeria klasy: